Geodetické práce Roman Lisníkgeometr@email.cz
*Geometrické plány
*Vytyčování hranic pozemků
*Podklady pro projekty
*a další práce